هدف بدون برنامه ریزی خیالی بیش نیست

جملات بزرگان
قبلا در ثبت نام کرده اید ؟ وارد شوید